Spotkania z gminami w 3 województwach

W ramach projektu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaplanowano spotkania przedstawicieli gmin z władzami województwa małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Celem spotkań będzie omówienie problemów i możliwości rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i walki ze skutkami suszy w gminach znajdujących się na obszarach objętych projektem. 

Przedstawiciele samorządów na spotkania z wojewodami mogą zarejestrować się już dzisiaj, link do formularzy online: 

Swoje uwagi i potrzeby interesariusze mogą zgłaszać również poprzez wypełnienie ankiety online dotyczącej problematyki projektu. Liczymy na Państwa sugestie i zachęcamy do wypełnienia ankiety. Państwa głosy zostaną rozważone podczas przygotowania rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania niedoborom wody w obszarze opracowania.

Skip to content