Swoje uwagi i potrzeby interesariusze mogli zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety online dotyczącej problematyki projektu. Zgłoszone przez Państwa głosy zostaną rozważone podczas przygotowania rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania niedoborom wody w obszarze opracowania.

Eksperci przygotowali dwie ankiety z krótkimi pytaniami dotyczącymi problematyki Programu. Do współpracy zapraszajmy wszystkich chętnych, w tym przede wszystkim jednostki administracji samorządowej i mieszkańców z terenów objętych Programem. Druga ankieta skierowana jest do organizacji pozarządowych związanych z ochroną zasobów wodnych.

Wypełnione ankiety można przesłać na trzy sposoby:

  1. online na stronie Programu www.bezpiecznawisla.pl 

2. mailowo (po pobraniu i wypełnieniu formularza poniżej – plik PDF) na adres: ankieta@bezpiecznawisla.pl

3. tradycyjnie pocztą (po pobraniu i wypełnieniu formularza poniżej – plik PDF) na adres:

Sweco Polska sp. z o.o.
Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Ankieta dla NGO - PDF