„Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” to nazwa programu, który ma w istotnym stopniu zminimalizować zagrożenie powodzią na odcinku tzw. Wisły Sandomierskiej.
23 maja podczas konferencji w Krakowie zainaugurowano prace nad tym przedsięwzięciem o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa mieszkańców w Małopolsce i na Podkarpaciu. Prace nadzorowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie będą miały na celu zbudowanie planu działań z uwzględnieniem celów ekologicznych i będą realizowane we współpracy z przedstawicielami lokalnych społeczności.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji ekologicznych, administracji rządowej oraz naukowcy i eksperci wzięli udział w krakowskiej konferencji, która zainaugurowała projekt po hasłem „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. To pierwszy etap prac, których celem jest opracowanie planu działań minimalizujących ryzyko powodziowe na odcinku tzw. Wisły Sandomierskiej. Całość nadzorowana jest przez PGW Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Pełna nazwa projektu to „Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem”. Hasło „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” odzwierciedla ekologiczne i społeczne priorytety, pod jakimi będzie realizowany projekt – spełnienie ambitnych celów ekologicznych, akceptowalnych przez lokalne społeczności.

W pierwszej konferencji w formule tradycyjnej i online wzięło udział 157 osób reprezentujących wszystkich interesariuszy. Przedstawiciele administracji i wykonawców omówili między innymi cele Programu oraz wykaz kolejnych zadań, które będą realizowane podczas realizacji projektu. Ich lista liczy blisko 40 pozycji. Wśród nich zaplanowane są także lokalne spotkania z przedstawicielami JST oraz samymi mieszkańcami dla gmin najbardziej zagrożonych powodziowo.