Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków

tel.: +48 12 62 84 100
fax: +48 12 423 21 53
e-mail: krakow@wody.gov.pl

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa

tel.: +48 22 37 20 230
fax: +48 22 37 20 295
e-mail: kzgw@wody.gov.pl