Konferencja 23.05.2023r. – podsumowanie

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji ekologicznych, administracji rządowej oraz naukowcy i eksperci wzięli udział w krakowskiej konferencji, która zainaugurowała projekt po hasłem „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. To pierwszy etap prac, których celem jest opracowanie planu działań minimalizujących ryzyko powodziowe na odcinku tzw. Wisły Sandomierskiej. Całość nadzorowana jest przez PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Pełna nazwa projektu to „Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem”. Hasło „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” odzwierciedla ekologiczne i społeczne priorytety, pod jakimi będzie realizowany projekt – spełnienie ambitnych celów ekologicznych, akceptowalnych przez lokalne społeczności.

Więcej informacji w zakładce o projekcie.

W pierwszej konferencji w formule tradycyjnej i online wzięło udział 157 osób reprezentujących wszystkich interesariuszy. Przedstawiciele administracji i wykonawców omówili między innymi cele Programu oraz wykaz kolejnych zadań, które będą realizowane podczas realizacji projektu. Ich lista liczy blisko 40 pozycji. Wśród nich zaplanowane są także lokalne spotkania z przedstawicielami JST oraz samymi mieszkańcami dla gmin najbardziej zagrożonych powodziowo.

Prezentacje z wydarzenia dostępne są TUTAJ

Podczas kolejnych spotkań i konferencji, wszystkim zainteresowanym sukcesywnie prezentowany będzie stan realizacji Programu, w tym wyniki analiz hydrologicznych i modelowania, analizy zagrożenia powodzią i suszą, analizy związane z transportem rumowiska na Wiśle i, co najważniejsze, opracowane warianty działań wraz z analizami (hydrologicznymi, ekonomicznymi, środowiskowymi). Jednym z ważniejszych kierunków prac jest strategiczna analiza społeczna wraz z identyfikacją interesariuszy, biorąca pod uwagę standardy Banku Światowego w dziedzinie ekologii i społecznej akceptacji dla niezbędnych inwestycji i działań nietechnicznych dla osiągnięcia określonych celów projektu.

Już teraz zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach i śledzenia naszej strony internetowej.

Skip to content