Woda dla pokoju – Światowy Dzień Wody 2024

W dniu Światowego Dnia Wody pragniemy zwrócić Waszą uwagę na znaczenie tego cennego zasobu, jakim jest woda. Tegoroczne hasło przewodnie „Woda dla pokoju” podkreśla kluczową rolę wody w budowaniu pokoju i stabilności na świecie.

Woda to nie tylko źródło życia, ale także fundament rozwoju gospodarczego i społecznego. Dostęp do czystej wody pitnej jest podstawowym prawem człowieka, a jednocześnie warunkiem koniecznym do osiągnięcia wielu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Z okazji Światowego Dnia Wody życzymy wszystkim naszym pracownikom dużo sił do pracy i satysfakcji z podejmowanych działań.

Działania na rzecz wody to działania na rzecz pokoju. A dziś jest to potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.

Nasz świat znajduje się na burzliwych wodach. Konflikty szaleją, nierówności są wszechobecne, zanieczyszczenie i utrata różnorodności biologicznej szerzą się, a ponieważ ludzkość nadal spala paliwa kopalne, kryzys klimatyczny przyspiesza, jeszcze bardziej zagrażając pokojowi.

Nasza planeta nagrzewa się. Poziom mórz podnosi się, zmieniają się pory opadów, a rzeki kurczą się. W niektórych regionach powoduje to susze, a w innych powodzie i erozję wybrzeży. Tymczasem zanieczyszczenie i nadmierna konsumpcja zagrażają dostępowi do świeżej, czystej i dostępnej wody, od której zależy życie. Malejące zasoby mogą zwiększać konkurencję i zaostrzać napięcia między ludźmi, społecznościami i krajami. To zwiększa ryzyko konfliktu.

Woda dla pokoju to temat tegorocznego Światowego Dnia Wody. Osiągnięcie tego celu zależy od szerszej współpracy. Obecnie 153 kraje dzielą się zasobami wodnymi. Jednak tylko dwadzieścia cztery z nich zgłosiły umowy o współpracy w zakresie wszystkich swoich wspólnych wód. Musimy przyspieszyć wysiłki na rzecz współpracy. Zachęcam wszystkie kraje do przystąpienia i wdrożenia Konwencji Wodnej Organizacji Narodów Zjednoczonych, która promuje zrównoważone zarządzanie wspólnymi zasobami wodnymi.

Współpraca na rzecz ochrony zasobów wodnych może wzmocnić i utrzymać pokój. Zarządzanie wodą może wzmocnić działania wielostronne i więzi między społecznościami oraz budować odporność na katastrofy klimatyczne. Może również przyczynić się do postępu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, które stanowią fundament pokojowych społeczeństw, w tym przez poprawę zdrowia, zmniejszenie ubóstwa i nierówności oraz zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego.

Zaangażujmy się we wspólne działania, aby woda stała się siłą napędową współpracy, harmonii i stabilizacji, a tym samym pomogła stworzyć świat oparty na pokoju i dobrobycie dla wszystkich.


Źródło: PGW WP 

Skip to content