Ankietyzacja trwa. Zapraszamy do współpracy!

Spływają już pierwsze ankiety przygotowane w ramach programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Czekamy na kolejne! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z terenów regionu Górnej Wisły objętych Programem do zgłaszania sugestii i oczekiwań dotyczących sposobów rozwiązywania problemów w ochronie przeciwpowodziowej, a także w walce z suszą.

Eksperci przygotowali dwie ankiety z krótkimi pytaniami dotyczącymi problematyki Programu. Do współpracy zapraszajmy wszystkich chętnych, w tym przede wszystkim jednostki administracji samorządowej i mieszkańców z terenów objętych Programem – link do ankiety TUTAJ. Druga ankieta skierowana jest do organizacji pozarządowych związanych z ochroną zasobów wodnych – link do ankiety TUTAJ.


Wypełnione ankiety można przesłać na trzy sposoby:
– online na stronie Programu www.bezpiecznawisla.pl/ankieta
– mailowo (po pobraniu i wypełnienia formularza) na adres: ankieta@bezpiecznawisla.pl
– tradycyjnie (po pobraniu i wypełnienia formularza) pocztą na adres:
Sweco Polska sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań


Wszystkie zgłoszone potrzeby, problemy oraz propozycje ich rozwiązania, zostaną przeanalizowane i rozpatrzone na kolejnym etapie prac nad planem działań w obszarze objętym programem „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Jego głównym celem jest ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej na odcinku między Krakowem a Zawichostem. Poszukiwaniu skutecznych działań przeciwpowodziowych, w tym retencyjnych, towarzyszy połączenie ich z efektywną walką z suszą.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie www.bezpiecznawisla.pl

Skip to content