KONTRAKT 5.7.2: PROGRAM DZIAŁAŃ RETENCYJNYCH STANOWIĄCY ELEMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM W REGIONIE GÓRNEJ ZACHODNIEJ WISŁY I GÓRNEJ WSCHODNIEJ WISŁY MIĘDZY KRAKOWEM A ZAWICHOSTEM

 ANKIETYZACJA NGO

Ankietyzacja zakończona.