W ramach projektu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odbyły się spotkania przedstawicieli gmin z władzami województwa małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Celem spotkań było omówienie problemów i możliwości rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i walki ze skutkami suszy w gminach znajdujących się na obszarach objętych projektem. 

Spotkania odbyły się stacjonarnie w Urzędach Wojewódzkich.